Contact

Hãy gọi ngay cho chúng tôi

Chúng tôi cộng tác các giải pháp ứng dụng nền tảng với các nhà khởi nghiệp. Các giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu cho doanh nghiệp trẻ Tư vấn chuyển giao các giải pháp công nghệ bảo mật cao, tăng hiệu quả kinh doanh, ứng dụng công nghệ tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp startup mới bước vào khởi nghiệp. Các phương pháp hợp tác đa dạng như chuyển giao bản quyền, chuyển giao công nghệ, chia sẻ lợi nhuận. Phương châm là chân thành, cầu thị, chuyên gia. Thương hiệu kinh doanh thuộc Công Ty TNHH MTV Miền Nam 24H
MST: 1801357243
Website: www.miennam24h.vn - www.AlphasoftX.com (Global network)
Email Liên hệ chúng tôi: info@miennam24h.vn